20/9 2013 ingicks avtal med Altia Eesti AS om att bygga en utvidgning av en produktionsbyggnad.