12/1 2015 ingicks avtal med Arutech Parimad Aknad OÜ om projektering och uppförande av en produktionsbyggnad.