19/8 2014 ingicks avtal med C.O Winberg & CO Båtvarv AB om uppförande av en förvarings- och reparationshall för båtar.