26/8 2013 ingicks avtal med TTÜ Kuressaare Kolledz om anläggande av en mur och utförande av betongarbeten vid kompetenscentret för småbåtsbyggande.