1/9 2014 ingicks avtal med AA Sisustusdetail OÜ om uppförande av bostadshus.