9/9 2013 ingicks avtal med Tartu Veevärk AS om byggarbetena på en textilfilterbyggnad.