10/7 2013 ingicks avtal med Tartu Veevärk AS om byggarbeten på ett garage.