OÜ BauEst

OÜ BauEst inledde sin verksamhet år 2006 som ett familjeföretag. I dag har personalen vuxit väsentligt och vår byggverksamhet omfattar huvudentreprenader, projektledning och byggverksamhet i industri- och civilbyggnation. Ett av huvudmålen i vår verksamhet är att genom fortgående utveckling av kvalitetsstyrningen bygga så att det svarar mot beställarens krav och förväntningar.

Vårt arbete börjar i regel inte på byggplatsen, utan mycket tidigare. Vi deltar mycket ofta redan i planeringen och projekteringen av byggnader. När vi har egna konstruktörer i vår personal kan vi erbjuda fortgående konsultationer och samarbete från begynnelsestadiet i ett projekt till färdigställandet av byggnaden. Likaså har vi kommit till insikt om att det är bra att utföra vissa arbetsmoment på en byggnad med egen personal för att uppnå det bästa resultatet. Vi har arbetsgrupper för såväl betongarbeten, allmänna byggarbeten som ytbeläggningsarbeten, vilkas arbete vi kan lita på.

Vi har år efter år satsat på att utveckla oss själva, för att därigenom bli bästa möjliga partners åt våra kunder. I sammanställningen av vår personal, inklusive samarbetspartners och underleverantörer, utgår vi framför allt från att våra värderingar sammanfaller. Vi strävar till att våra människor ska tänka och agera för ett samfällt mål – ett mål, som sett ur Beställarens synpunkt är en angenäm och konstruktiv väg från planeringen till färdigställandet av en byggnad. Vi vill åt Beställaren vara en partner, som inte nöjer sig med det medelmåttiga. Så på samma sätt som vi hos vår personal sätter värde på olikheter, förhåller vi oss också till våra Beställare och samarbetspartners. Vid planeringen av byggobjekten har vi framför allt utgått från att kartlägga Beställarnas önskemål och förväntningar, så att vägen till slutresultatet skall vara njutbar och så bekymmersfri som möjligt för alla parter.

_MFP6070