Sedan 2008-10-13 har OÜ BauEst ett kvalitetsledningssystem som är verifierat enligt ISO 9001:2000.
Kvalitetsledningssystemet har sedan år 2009 överförts till den nya standarden ISO 9001:2008, som är erkänd av den estniska filialen av Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.

ISO Certificate ENG