20.01.2017 ingicks avtal med Eesti Kalatootjate Keskühistu om projektering och uppförande av en produktionsbyggnad.