01.09.2014. a sõlmiti leping  AA Sisustusdetail OÜ-ga büroohoone ehitamiseks.