20.09.2013. a sõlmiti leping Altia Eesi AS-i tootmishoone laienduse ehitamiseks.