12.01.2015 sõlmiti leping Arutech Parimad Aknad OÜ-ga tootmishoone projekteerimiseks ja ehitamiseks.