19.08.2014. a sõlmiti leping  C.O Winberg & CO Ba´tvarv AB-ga paatide hoiu- ja remondihalli ehitamiseks.