26.08.2013. a sõlmiti leping TTÜ Kuressaare Kolledzi väikelaevaehituse kompetentsikeskuse müüri ja betoonitööde teostamiseks.