09.06.2017 sõlmiti leping Minu Kodukant Sõrve MTÜ-ga, Mõntu väikelaevasadama II etappi ehitustöödeks.