29.05.2015 sõlmiti leping Mullo Transport AS-ga remondihalli projekteerimiseks ja ehitamiseks.