21.06.2017 sõlmiti leping Noarootsi Vallavalitsusega, Hara sadama rekonstrueerimiseks.