19.11.2015 sõlmiti leping OÜ Saare Autex-ga sõidukite teenindushoone juurdeehituse projekteerimiseks ja ehitustöödeks.