24.05.2017 sõlmiti leping Peetmark LH Tapa Lihatööstus OÜ-ga, lihatööstuse hoone ehitamine, olemasoleva hoone ümberehitamise ja juurdeehitamise kaudu ning lihatööstuse hoone teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamine.