24.07.2014. a sõlmiti leping Saku Korterid OÜ-ga Uusmäe elamukvartali tehnovõrkude ehitamiseks.