09.07.2014. a sõlmiti leping SKS Estonia Textile OÜ tootmishoone laiendamise ehitustöödeks.