09.09.2013. a sõlmiti leping Tartu Veevärk AS-i kangasfiltri hoone ehitustöödeks.