10.07.2013. a sõlmiti leping Tartu Veevärk AS-i garaaži ehitustöödeks.