29.06.2015 sõlmiti leping USA Saatkonna maalritöödeks.