12.01.2016 sõlmiti leping Uuemõisa Ärikeskus OÜ-ga pesula ruumide ehituseks ning vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamiseks.