08.06.2016.a. sõlmiti lepingukokkulepe Aktsiaselts Saarte Liinid ja ühispakkujate Bauest OÜ ja AS Kuressaare Ehituse vahel, et läbi viia Triigi sadama kai rekonstrueerimine ja süvendustööd.

07.07.2016.a. sõlmiti samade poolte vahel lepingukokkulepe Sõru sadama kaide rekonstrueerimis- ja süvendustöödele.