Kund: Fortem Holding OÜ

Plats: Lihula mnt. 19, Haapsalu, Läänema

Projektledare: Rainar Enden

År: 2014