Kund: Morobell OÜ

Plats: Westmeri 1, Haapsalu

Projektledare: Jürgen Rannama

År: 2011