27/03 2015 ingicks avtal med Kaberneeme Marina OU om återuppbyggnad av hamnen