29/5 2015 ingicks avtal med Mullo Transport AS om lastbil reparation hall konstruktion och tillverkning.