02.07.2015 ingicks avtal med Saue EPT om produktion och byggnadsarbete av kontorsbyggnad.