Historiskt har det i vår släkt funnits såväl byggare som jordbrukare. Redan våra förfäder visste att man skall högakta Jorden och anpassa verksamheterna under året till naturen. Det samma gäller också i byggandet, där man inte får bygga utan att beakta brännande sol, dränkande regn eller frysande vintrar.

Vi erbjuder husdjuren uppvärmda ladugårdar, stall och hönsgårdar till skydd mot kölden. För insamling och förvaring av skörden bygger vi bodar och spannmålsmagasin. Av oss kan ni också begära hjälp med silor och gödselförvar, lador, uthus och annat som sammanhänger med jordbruksbyggnad.

Se våra viktigaste jordbruksbyggnad strukturer HÄR.

pollumajandus