Huvudentreprenad, projektledning och byggande

OÜ BauEst:s byggverksamhet omfattar huvudentreprenad, projektledning och byggande i industri- och civilbyggnation.

Vårt arbete börjar i regel inte på byggplatsen, utan mycket tidigare. Vi deltar mycket ofta redan i planeringen och projekteringen av byggnader. När vi har egna konstruktörer i vår personal kan vi erbjuda fortgående konsultationer och samarbete från begynnelsestadiet i ett projekt till färdigställandet av byggnaden. Likaså har vi kommit till insikt om att det är bra att utföra vissa arbetsmoment på en byggnad med egen personal för att uppnå det bästa resultatet. Vi har arbetsgrupper för såväl betongarbeten, allmänna byggarbeten som ytbeläggningsarbeten, vilkas arbete vi kan lita på.

Vi bygger på land, i vatten och på stranden

Vi har byggt på land, på stranden och helt i vattnet. Med hjälp av vårt arbete har ett flertal familjer fått eget hem och många företag en trivsam arbetsmiljö. Tack vare oss är det möjligt att segla ut på havet från Roomassaare på Ösel och från Hapsal och strömmen har slutat fluktuera i Tsirgulinn och Sikassaare. Trots det långvariga framgångsrika arbetet har vi inte blivit att vila på lagrarna, utan vi lär oss av varje genomfört objekt, så att vi kan vara till bättre hjälp åt våra kunder och samarbetspartners.

Våra huvudsakliga byggkategorier är bostadshus och offentliga byggnader, kontors- och affärshus, industribyggnader, ingenjörtekniska strukturer, vattenbyggnad och jordbruksbyggnad.