Sadama- ja vesiehitus

Vanasadama loodeosa kaldakindlustus

Tellija: AS Tallinna Sadam

Asukoht: Logi tn 2 // 4 // Sadama tn 25, Tallinn

Valmimisaasta: 2022

Skulte sadama II etapp

Tellija: Skultes ostas pārvalde

Asukoht: Saulkrasti, Läti

Valmimisaasta: 2022

Muuga sadama kaidele nr 3, 5, 6 ja 8 uute protektorvööde paigaldamine

Tellija: AS Tallinna Sadam

Asukoht: Muuga sadam, Tallinn

Valmimisaasta: 2022

Papissaare sadama kai rekonstrueerimine koos veetee süvendamisega

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Rootsiküla, Saaremaa

Valmimisaasta: 2021

Mustvee sadama lõunamuul

Tellija: Mustvee Vallavalitsus

Asukoht: Mustvee, Jõgevamaa

Valmimisaasta: 2021

Kuivastu sadama kai nr 1 kaldarambi taastamistööd

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Kuivastu sadam, Muhu

Valmimisaasta: 2021

Eesti Värava hooldussüvendustööd

Tellija: Transpordiamet

Asukoht: Lämmijärv

Valmimisaasta: 2021

Abaja sadama ehitus

Tellija: MTÜ Abaja Puhkeala

Asukoht: Abaja küla, Saaremaa

Valmimisaasta: 2021

Tilgu sadama rajamine (II etapp)

Tellija: Harku Vallavalitsus

Asukoht: Harku vald, Harjumaa

Valmimisaasta: 2021

Linnamäe hüdroelektrijaama ülevoolupaisu allavoolunõlva rekonstrueerimine

Tellija: Wooluvabrik OÜ

Asukoht: Jõelähtme vald, Harjumaa

Valmimisaasta: 2021

Sviby sadama kai-kaitsemuuli rekonstrueerimise II etapp

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Vormsi

Valmimisaasta: 2021

Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse slipi ehitustööd

Tellija: AS Tallinna Sadam

Asukoht: Elva vald, Tartumaa

Valmimisaasta: 2021

Muuga sadama kaile nr 13 kahe tornpollari projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: AS Tallinna Sadam

Asukoht: Muuga sadam, Tallinn

Valmimisaasta: 2021

Kihnu sadama kai nr 1 rekonstrueerimine

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Kihnu

Valmimisaasta: 2021

Vikati sadama kai rekonstrueerimine

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Vilsandi

Valmimisaasta: 2020

Reidi tee kaldakindlustuse kivinõlva rajamine

Tellija: Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet

Asukoht: Tallinn

Valmimisaasta: 2020

Sigatsuaru sadama ehitus

Tellija: Kihnu Vallavalitsus

Asukoht: Kihnu

Valmimisaasta: 2020

Värati sadama ehitamine

Tellija: Pärnu Linnavalitsus

Asukoht: Värati küla, Pärnumaa

Valmimisaasta: 2020

Lodjakoja slipi ehitamine

Tellija: Tartu Linnavalitsus

Asukoht: Tartu linn

Valmimisaasta: 2020

Türisalu reoveepuhasti merrelasu toru ehitus 

Tellija: RVT Ehitus OÜ

Asukoht: Harku vald, Harjumaa

Valmimisaasta: 2020

Kelnase ja Leppneeme sadamatesse väikelaevadele reoveepumplate tarne, projekteerimine ning paigaldus

Tellija: Viimsi Vallavalitsus

Asukoht: Prangli ja Viimsi, Harjumaa

Valmimisaasta: 2020

Vanasadama akvatooriumi remontsüvendustööd

Tellija: AS Tallinna Sadam

Asukoht: Tallinn, Harjumaa

Valmimisaasta: 2020

Muuga sadama kaide nr 11, 12 ja 13 raudbetoonkonstruktsioonide remondi tegemine

Tellija: AS Tallinna Sadam

Asukoht: Maardu, Harjumaa

Valmimisaasta: 2020

Triigi sadama väikelaevasadama rekonstrueerimine

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Triigi küla, Saaremaa

Valmimisaasta: 2019

 

Munalaiu sadama väikelaevasadama laiendus

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Munalaiu

Valmimisaasta: 2019

Naissaare sadama rekonstrueerimine

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Naissaar

Valmimisaasta: 2019

Suaru sadama rekonstrueerimine

Tellija: Kihnu Vallavalitsus

Asukoht: Kihnu

Valmimisaasta: 2019

Skulte sadama kalastusmuuli rekonstrueerimine

Tellija: Skultes ostas parvalde

Asukoht: Saulkrasti vald, Läti

Valmimisaasta: 2019

Alliklepa sadam (I etapp)

Tellija: Alliklepa sadam OÜ

Asukoht: Alliklepa küla, Harjumaa

Valmimisaasta: 2019

Skulte jõesadama promenaadi kaldakindlustus ja slipi ehitus

Tellija: Skultes ostas parvalde

Asukoht: Skulte, Läti

Valmimisaasta: 2019

Vanasadama kaide 26 ja 27 kaitseprusside vahetamine

Tellija: AS Tallinna Sadam

Asukoht: Tallinn, Harjumaa

Valmimisaasta: 2019

Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimine

Tellija: Narva-Jõesuu Linnavalitsus

Asukoht: Narva-Jõesuu, Ida-Virumaa

Valmimisaasta: 2018

 

 

Muratsi sadama rekonstrueerimine

Tellija: MTÜ Muratsi Kalur

Asukoht: Muratsi küla, Saaremaa

Valmimisaasta: 2018

Nasva jõesadama rekonstrueerimine I etapp

Tellija: Lääne-Saare Linnavalitsus

Asukoht: Lääne-Saare vald, Nasva alevik, Saaremaa

Valmimisaasta: 2018

Rohuküla sadama kai nr 7 vendrite vahetus

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Rohuküla sadam, Läänemaa

Valmimisaasta: 2017

Ujula – Abaja süvendustööd

Tellija: Kuressaare Linnavalitsus

Asukoht: Ujula – Abaja, Kuressaare, Saaremaa

Valmimisaasta: 2017

Hara sadama rekonstrueerimine

Tellija: Noarootsi Vallavalitsus

Asukoht: Hara küla, Noarootsi vald, Läänemaa

Valmimisaasta: 2017

Mõntu sadama kaide rekonstrueerimine II etapp

Tellija: Minu Kodukant Sõrve MTÜ

Asukoht: Mõntu küla, Torgu vald, Saaremaa

Valmimisaasta: 2017

Sõru sadama kaide rekonstrueerimine ja süvendustööd

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Sõru sadam, Hiiumaa

Valmimisaasta: 2017

Triigi sadama kai rekonstrueerimine ja süvendustööd

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Triigi sadam, Saaremaa

Valmimisaasta: 2017

Vanasadama kai nr 15 tagala sulundseina rekonstrueerimistööd

Tellija: AS Tallinna Sadam

Asukoht: Tallinna vanasadama kai nr. 15

Valmimisaasta: 2016

Laevatõstuki BHT800 kai raudbetoonkonstruktsioonide ehitustööd

Tellija: Baltic Workboats AS

Asukoht: Nasva sadam, Sadama 26 Nasva, Lääne-Saare vald, Saare maakond

Valmimisaasta: 2016

Kaberneeme jahisadama rekonstrueerimine

Tellija: Kaberneeme Marina OÜ

Asukoht: Kordoni tee 20, Jõelähtme vald

Valmimisaasta: 2015

Mõntu sadama kaide rekonstrueerimine

Tellija: Sadamate Haldamise MTÜ

Asukoht: Mõntu sadam, Mõntu küla, Torgu vald Saaremaa

Valmimisaasta: 2015

Westmeri kalasadama rekonstrueerimine ja remondihalli ehitus

Tellija: Sadamate Haldamise MTÜ

Asukoht: Kaluri 32, Haapsalu, Läänemaa

Valmimisaasta: 2014

Mõntu väikelaevasadama ehitustööd

Tellija: OÜ Minu Kodukant

Asukoht: Mõntu küla, Torgu vald, Saaremaa

Valmimisaasta: 2014

Paslepa sadama rekonstrueerimine

Tellija: OÜ Hansaassets

Asukoht: Paslepa sadam, Läänemaa

Valmimisaasta: 2013

Roomassaare sadama kai nr 10

Tellija: AS Saarte Liinid

Asukoht: Roomassaare sadam, Kuressaare

Valmimisaasta: 2013

Westmeri väikelaevade sadama rekonstrueerimine

Tellija: Morobell OÜ

Asukoht: Westmeri 1, Haapsalu

Valmimisaasta: 2011

Westmeri sadamarajatised

Tellija: Morobell OÜ

Asukoht: Westmeri 1, Haapsalu

Valmimisaasta: 2010